ACCESS

ACCESS

Sana "access" on englantia ja tarkoittaa yksinkertaisesti "pääsyä". Maailmalla on ollut monissa maissa esiintynyt Access-ongelmia eli kiipeilykielloista ja vapaan kiipeilyn rajoittamisesta. Suomessa nämä ongelmat eivät ole erityisesti lisääntyneet viime vuosina kasvaneiden kiipeilijämäärien myötä eli Suomessa tilanne luonnonkallioiden käytön kannalta on kansainvälisesti ajatellen erittäin hyvä. Maamme laajat jokamiehenoikeudet sekä liiton ja seurojen yhdessä hallitusti tehty kiipeilypaikkojen kehitys ovat estäneet ongelmien syntyä. Suuret kiipeilijämäärät eivät itsessään ole suurin ongelma, vaan henkilöt ja ryhmät, jotka eivät tunne tai noudata pelisääntöjä. Suvaitsevalla ja kohteliaalla käytöksellä, muiden huomioonottamisella ja maalaisjärjellä pystytään estämään valtaosa ongelmista.

Muista nämä:

  • pysäköi niin, että lähiasukkaiden ja maatalousajoneuvojen kulku on esteetön
  • älä kulje liian lähellä asutusta tai viljelyjen poikki
  • älä roskaa tai metelöi kallion läheisyydessä
  • kunnioita luontoa ja muita luonnossa liikkujia
  • tulentekoon tarvitaan aina lupa
  • tervehtiminen ja kohtelias käytös voivat pelastaa monta kiipeilykalliota

Suomessa kiipeilykallioita on suhteellisen vähän, pidetään niistä ja suhteista maanomistajiin ja lähiasukkaisiin hyvää huolta. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy myös vastuu.

Teksti lainattu Suomen kiipeilyliiton access sivuilta.

Ympäristöministeriön julkaisu jokamiehenoikeuksista.

Kiipeilystä osassa 1, sivu 71.

Printattava Auto-lappu, tulosta ja taita. Kannattaa laminoida muoviin.

Täältä löydät linkit Kouvolan seudun kallioille.

Topot tarjoaa 27crags.com

HARJU!

Katso ajo-ohjeista tarkkaan P-paikat! Jos kiipeilijöistä aiheutuu haittaa maanomistajille, he saattavat kieltää kallion käytön! Portin ulkopuolella on kaksi paikkaa autolle ja toisella parkkiksella metsätien reunoilla on myös paikkoja. Älkää tukkiko tietä. Vaikka tie näyttää käyttämättömälle, saattaa se milloin vain olla maatalouskoneen käytössä. Tieltä pellolle johtavat väylät eivät myöskään ole parkkipaikkoja, vaan tarkoitettu traktoreille.